About baptism​

filmare botez nunta cabina foto

   Botezul este taina sfântă prin care primim calitatea de creștin. Prin botez înviem sau ne naștem din nou cu și în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Botezul este condiția mântuirii și a intrării în împărăția lui Dumnezeu.

   Botezul semnifică sfânta taină în care, prin afundarea în apă și invocarea persoanelor Sfintei Treimi, se împărtășește celui care primește harul Sfântului Duh și îl face membru al Bisericii Creștine.

   Prin afundare, omorâm păcatul din noi, iar prin scoatere, înviem la o viață nouă. ”Au nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci, ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, asa să umblăm și noi întru înnoirea vieții”

   Cel botezat va trebui să poarte numele unui sfânt ortodox cunoscut. El se alege dintre cele obișnuite în Biserica noastră ortodoxă,  care se găsesc în cărțile și calendarele noastre bisericești. Așa cel botezat, are un patron sau un apărător ceresc, al cărui nume îl poartă și ziua pomenirii  — ziua onomastică.

   Nașii

   Nașii sunt persoanele care îl însoțesc pe prunc la botez, răspunzând și făcând mărturisirea de credință în locul și în numele pruncului care se botează.
   Nașii sunt părinții sufletești ai pruncului și garanții acestuia în fața lui Dumnezeu și a Bisericii.
   Nașii trebuie să cunoască învățătura creștină privitoare la botez, precum și din rugăciunile care se rostesc – Crezul sau Simbolul credinței.
   Părinții copilului nu pot fi nași acestuia.

   În timpul săvârșirii botezului sunt următoarele momente:
Sfințirea apei pentru botez ( pentru curățenia trupească și curățirii spirituale sau sufletești).
   Ungerea celui ce se botează cu untdelemn sfințit pe frunte, piept, la mâini și la picioare.
   Întreita afundare a pruncului, prin afundarea în apă se închipuie moartea pentru viața în păcat și îngroparea cu Hristos.
   Prin ieșirea din apă se închipuie Despre Taina Sfântului Botez – esențial 3 învierea împreună cu Hristos; cristelnița și apa botezului sunt mormânt și maică duhovnicească, ele închipuiesc pe de o parte apa Iordanului, dar și mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul.
   Ungerea cu Sfântul și Marele Mir, este semnul împărtășirii reale de darurile Duhului Sfânt: la frunte, ochi, nări, gură și urechi – pentru sfințirea simțurilor, pe piept și pe spate – pentru sfințirea inimii și a voinței,
la mâini și la picioare – pentru sfințirea faptelor și a căilor creștinului.
   Înconjurarea mesei și a cristelniței este expresia bucuriei Bisericii pentru intrarea în sânul ei a unui nou credincios;
   Tunderea noului botezat
   Împărtășirea cu Sfintele Taine.

 Ce trebuie adus la biserică pentru botez:

   Pânza albă (crâjmă), în care va fi înfășurat pruncul după botez – aceasta închipuie vesmântul luminat și nestricăcios al celor spălați și curățiți de păcate.
   Lumânarea – pe care preotul i-o da nasului la botez, după cufundarea în apa de trei ori a pruncului, simbolizează lumina lui Hristos, lumina interioara a harului împărtășit ce ne călăuzește pe calea dreptei credințe.
   O sticluță cu ulei – cu care se unge pruncul și reprezintă milostivirea lui Dumnezeu pentru om, pentru că acesta binecuvântat și sfințit prin invocarea numelui lui Dumnezeu într-o rugăciune specială
„capătă atât de mare putere, încât nu numai ca și printr-o ardere curățește toate urmele păcatelor dar alungă și toate puterile cele nevăzute ale vicleanului”.
   Un prosop alb și un săpun – vor fi folosite de către preot înainte, în timpul și după săvârșirea Sfintei Taine a Botezului.

filmare botez nunta cabina foto

filmare botez nunta cabina foto